Japanese Garden, Huntington Museum Gardens, Pasadena, LA, California, 2020.

Japanese Garden, Huntington Museum Gardens, Pasadena, LA, California, 2020.

Bibliografie: publicaties buiten deze blog

2023


* Van schuld naar verantwoordelijkheid? Streven Vrijplaats.


2022

* Een tegendraadse lezer? StrevenVrijplaats.


* Religieus atheïsme. Paullus, maart, 2022, p. 24-27.

2021

* Geef het vuur door, aanbid de as niet. Paullus, december, 2021, p. 17-18.

* Ode aan de kerk. Paullus, oktober 2021, p. 12-13.

* Religie vóór de religies. Filosofie-magazine, jg. 31,nr. 2, 2021, p. 35-40.

2019

* Onbeminde cultuurchristenen. Streven, juli-augustus, p. 395-405.

2018

* Bekentenissen van een niet-echte-katholiek. Streven, september-oktober, p. 512-524.

* Een dominicaan op zoek naar ‘de stad van de zon’. Sint-Pauluskrantje, mei, 3 p.

2017

* Wat ik even zou willen zeggen… Sint-Pauluskrantje, oktober, 2 p.

* Adam Smith, profeet van het platte eigenbelang? Streven, september, p. 707-714

* Hoe het boeddhisme het Westen insloop, en omgekeerd – deel 2. Filosofie, jaargang 27, nr. 1, p. 43-47

2016

* Hoe het boeddhisme het Westen insloop, en omgekeerd – deel 1. Filosofie, jaargang 26, nr. 6, p. 39-43

* Uiteindelijk zijn we betrokken op de ander. Tertio, 30 november, p. 11

* Mag het iets subtieler? 3 Sint-Pauluskrantje, juni, p. 3-6

* Mag het iets subtieler? 2 Sint-Pauluskrantje, april, p. 6-9

* Ontzield of bezielend? Streven, april, p. 305-315

* Mag het iets subtieler? 1 Sint-Pauluskrantje, maart, p. 3-6

2015

* Ver van huis een zicht op thuis? Streven, juli-augustus, p. 641-645

* Opportunisme en cynisme halen het van geloofwaardigheid. Tertio, 14 oktober 2015, p. 10

2014

* Wat geluk in de weg staat. Streven, januari, p. 72-76

* Niet tegen, maar voor. Streven, februari, p. 160-165

2013

* Pleidooi voor een afscheid van de moderne God. Streven, september, p. 701-713

* Waarom het onzichtbare niet zal verdwijnen. Streven, februari, p. 150-154

2012

* Moet er per sé altijd gestreden worden? Streven, december, p.1008-1013

* Een gesprek tussen de Dalai Lama en Stéphanne Hessel. Streven, november, p. 956-957

* Riccardo Petrella’s nieuwe verhaal van de wereld. Streven, september, p. 729-732

* Jezus van Nazareth ‘revisited’? Streven, juli-augustus, p. 639-644

2011

* Marcel Gauchet en de uittocht uit de religie. Streven, april, p. 305-317

2010

* Financiële crisis, economische crisis of beschavingscrisis? Streven, april, p. 360-364

* Pleidooi voor meer openheid. Streven, juli-augustus, p. 651-656

2009

* 9/11 en haar gevolgen: bij het hedendaags discours over terreur en terrorisme. Streven, april, p. 318-326

2007

* Het christelijk skelet van Europa. Streven, november, p. 912-921

2006

* Het religieuze na de religie. Streven, april, p. 318-330

2005

* Het kapitalisme volgens Comte-Sponville. Streven, maart, p. 260-264

* Heeft Europa nog een religie nodig? Streven, september, p. 737-740